Integritetspolicy

Vi värnar om din trygghet

Vi på Coloron Golv & Måleri AB har respekt för din integritet och har därför upprättat en integritetspolicy för att ni ska känna en trygghet i hur vi behandlar Era personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är:
Coloron Golv & Måleri AB
Box 549
146 33 Tullinge
Organisationsnummer: 559061-0050
Telefonnummer: 070-160 80 50
E-post: info@coloron.se

Vart lagras dina personuppgifter?

Coloron Golv & Måleri AB hanterar dina personuppgifter på ett säkert och strukturerat sätt i enlighet med lagar och förordningar. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vår utgångspunkt är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Ifråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för oss att ha för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Se nedanstående punkter:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Bankuppgifter
 • Uppgifter som den registrerade självmant uppger

Vi får även tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt
 • Offertförfrågningar
 • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter från kreditupplysning
 • Uppgifter från offentliga register
 • Uppgifter vi får när du anlitar våra medarbetare
 • Uppgifter vi får när du anmäler dig till våra evenemang
 • Uppgifter vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat vis tar kontakt med oss.

Hur använder vi dina personuppgifter och hur länge?

Dina personuppgifter behandlas för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och när vi har laglig grund.
Vi använder dina personuppgifter för att kunna:

 • Informera dig om nya eller ändrade tjänster och besvara dina frågor
 • Skicka sms-aviseringar om leveransstatus, arbete eller dylikt
 • Kontakta dig vid eventuella problem med leverans av tjänster
 • Ta kontakt med dig för exempelvis nöjd-kund-enkät
 • Utföra kreditkontroller
 • Skicka information om evenemang, nyhetsbrev eller dylikt

För att vi ska kunna uppfylla åtaganden och avtal sparar vi dina uppgifter så länge der krävs och vi enligt lag är skyldiga att göra. Efter detta raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära ut information gratis en gång om året, om de personuppgifter vi har om dig. Du kan begära att få dina personuppgifter rättade eller raderade om dem är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta. I de fall det finns ett lagstadgat krav som t.ex. bokföringslagen, myndighetsrekommendation eller branschpraxis kan vi dock inte radera uppgifterna.

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke, om sådant finns. Detta kan dock medföra att vi inte kan fullfölja våra åtaganden till dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att delas inom Coloron Golv & Måleri AB. De uppgifter som vidarebefordras till tredje part används för att kunna fullfölja vårt avtal med dig som kund och följa lagar. Uppgifterna kan även användas för att göra kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Coloron Golv & Måleri AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehöriga, förlust och manipulering. Dina personuppgifter överförs via en säker anslutning och kan inte läsas av utomstående.
I händelse av en personuppgiftsincident anmäls det till Datainspektionen inom 72 timmar och nödvändig dokumentation upprättas.

Länkar

När du besöker vår hemsida www.coloron.se kommer du att kunna länkas vidare till andra webbplatser, där ansvarar vi inte för innehåll eller sekretesskydd.
2018-05-18, AR
Fastställd av ledningen 2018-05-22

Kontakta oss på:
070-160 80 50
info@coloron.se

Kontakta oss

Coloron Golv & Måleri AB
Box 549
146 33 Tullinge
Sverige

Tel: 070-160 80 50
Epost: info@coloron.se
Organisationsnummer: 559061-0050

Vi är sociala, följ oss gärna!

Vi på Coloron är väldigt sociala. Följ oss på våra sociala medier och ta del av vad som händer här på firman och se vilka projekt vi jobbar med.